Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Правила виконання специфікції обладнання, виробів і матеріалів.

N 6/163         Про вимоги Державного стандарту  України
від 19.03.97    "Правила виконання специфікції обладнання,
                 виробів і матеріалів" (ДСТУ БА.2.4-10-95).
==================================================================
     Вимоги  Державного  стандарту  України   "Правила   виконання
специфікації обладнання, виробів і матеріалів" (ДСТУ БА.2.4-10-95)
щодо виконання у складі робочої документації специфікації обладна-
ння, виробів і матеріалів не суперечать положенням "Порядку визна-
чення вартості будівництва, що здійснюється на території  України"
(ДБН ІY-16-95, частина  ІІ)  про  розробку  локальних ресурсних і
об'єктних ресурсних кошторисів. Призначення зазначених  документів
різне.
     Специфікація обладнання виробів і матеріалів -  це  текстовий
проектний  документ,  що  визначає  склад  обладнання,  виробів  і
матеріалів  та  призначений  для  комплектування,  підготування  та
здійснення будівництва. До специфікації не включаються окремі види
виробів і матеріалів, номенклатуру та кількість яких визначає
будівельно-монтажна організація, виходячи з чинних технологічних
та виробничих норм.
     Ресурсні кошториси, що є додатками до локальних та об'єктних
кошторисів і входять до складу кошторисної документації та ви-
пускаються в одному пакеті за програмою автоматизованого випуску
кошторисів, дають повний перелік матеріальних ресурсів (без роз-
поділу на поставку підрядника та замовника), включаючи паливно-
мастильні матеріали при експлулатації машин і механізмів із зазна-
ченням відпрацьованих машино-годин та інші дані, які необхідні
для визначення договірної ціни та вартості будівництва.
     Враховуючи зазначене, обидва нормативні документи: ДСТУ
БА.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) та ДБН ІY-16-96 (частина ІІ) не
суперечать один одному і прийняті до виконання на території
України.

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама