Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Правила фітосанітарного контролю деревини та виробів з деревини.

Головна державна інспекція з карантину рослин України затвердила Правила фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї (Наказ від 6 серпня 2002 року N 65, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2002 р. за N 716/7004).

Ці Правила визначають організацію і порядок здійснення фітосанітарного контролю при імпорті, транзиті, експорті та проведення фітосанітарного огляду і експертизи деревини та виробів з неї.

Метою фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї (далі - лісоматеріали і пиломатеріали) є:

- захист споживачів від придбання заражених шкідниками та хворобами рослин лісоматеріалів, у тому числі імпортних, що можуть завдати значних збитків народному господарству та навколишньому середовищу України;

- виконання міжнародних обов'язків України, угод з карантину рослин, вимог договорів (контрактів);

- попередження проникнення шкідливих організмів як на територію України, так і за її межі.

Фітосанітарні вимоги включають:
- перелік карантинних зон, з яких заборонено вивіз лісоматеріалів без карантинного сертифіката, дату введення і загальний строк карантину;

- назву карантинного організму (українська та латинська); опис організму; ознаки пошкодження лісоматеріалів; назву порід дерев, які він пошкоджує; період часу протягом року, коли існує найбільша загроза поширення карантинного організму;

- вимоги до очищення лісоматеріалів від кори;

- вимоги до знезараження (фумігації) та антисептування лісоматеріалів, назву хімікатів (при умові їх використання при знезараженні), рівень їх концентрації та експозицію;

- строк дії фітосанітарного та карантинного сертифікатів. При відправці на експорт враховуються також вимоги контракту країни-імпортера, міжнародних конвенцій та угод.

Фітосанітарний сертифікат видають державні інспекції з карантину рослин. Фітосанітарний сертифікат установлює відповідність лісоматеріалів фітосанітарним вимогам.
Оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів проводиться згідно з поданою заявою, копією контракту на адресу державної інспекції з карантину рослин. Затрати на оформлення сертифікатів (фітосанітарного та карантинного) несе заявник згідно з розцінками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 року N 953 "Про розцінки на інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг підприємствам, організаціям та громадянам".

Ці Правила обов'язкові для виконання Головними державними інспекторами з карантину рослин, їх заступниками та державними інспекторами з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя при здійсненні державного контролю під час увезення, вивезення, перевезення, заготівлі, переробки та реалізації лісо- та пиломатеріалів.

Правила є обов'язковими для виконання всіма державними органами, а також підприємствами, установами і організаціями (усіх форм власності), посадовими особами та громадянами.

Увезення в Україну деревини та виробів з неї (лісоматеріалів, пиломатеріалів) (додаток 1) дозволяється при наявності в імпортера, експедитора карантинного дозволу на імпорт (транзит), що видає Головна державна інспекція з карантину рослин України (далі - Укрголовдержкарантин). Карантинний дозвіл на імпорт, виданий Укрголовдержкарантином на увезення деревини та виробів з неї, надсилається: державній інспекції з карантину рослин за місцем призначення вантажу, на адресу замовника та державному інспектору з карантину рослин у пункті пропуску через державний кордон України (додаток 2). Державний інспектор з карантину рослин перевіряє відповідність партії вантажу деревини та виробів з неї, що ввозиться на митну територію України, карантинному дозволу на імпорт.

При перетині державного кордону України кожна партія деревини та виробів з неї обов'язково повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, виданим державною службою з карантину або захисту рослин країни-експортера. Фітосанітарний сертифікат країни-експортера повинен відповідати формі, прийнятій Міжнародною конвенцією із захисту рослин (ФАО), та підтверджувати, що даний вантаж вільний від карантинних та інших шкідливих організмів. Фітосанітарний сертифікат країни-експортера повинен бути виданий на підставі заяви, огляду та експертизи не пізніше ніж за 14 днів до відправки лісоматеріалів.

Підставою для ввезення деревини та виробів з неї на територію України є наявність правильно оформленого фітосанітарного сертифіката країни-експортера та карантинного дозволу на імпорт.

Без узгодження з Укрголовдержкарантином і без карантинного дозволу на імпорт, але з обов'язковим проведенням фітосанітарного контролю у пункті пропуску через державний кордон України, дозволяється ввезення: художньо-декоративних товарів народних промислів та технічних виробів з деревини (агломерованих меблів, паркетної фрези, заготовок для тари тощо) з країн, вільних від розповсюдження карантинних шкідників. Фітосанітарний контроль таких вантажів проводять державні інспектори з карантину рослин у пункті пропуску через державний кордон України.

Ввезення таких підконтрольних матеріалів у країну здійснюється після фітосанітарного контролю і проставляння штампа встановленого зразка на документах митних органів, або товарно-транспортній накладній (згідно з додатками 3, 14 до Правил на державному кордоні України).

Вивезення деревини та виробів з неї за межі територій пунктів пропуску через державний кордон України усередину країни дозволяється після перевірки фітосанітарних документів та проведення фітосанітарного контролю, про що свідчать:

акт фітосанітарного контролю підкарантинних і підконтрольних матеріалів, транспортних засобів, а також відбору зразків для карантинної експертизи;
карантинний сертифікат.

На документах митних органів або на товарно-транспортній накладній проставляється штамп установленого зразка (згідно з додатками 3, 14 до Правил на державному кордоні України).

Увезення в Україну кори хвойних порід заборонено.

Перевезення деревини та виробів з неї транзитом територією України здійснюється при наявності на вантаж карантинного дозволу на транзит. Деревина та вироби з неї повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом країни-експортера та відповідати фітосанітарним вимогам країни-імпортера і України.

Фанера, паркетна фреза, меблі, заготовки для виготовлення тари тощо перевозяться транзитом через територію України в ізольованих транспортних засобах.
Пиломатеріали дозволяється перевозити транзитом через територію України тільки в очищеному від кори вигляді.

Усі лісоматеріали та пиломатеріали експортуються з України у супроводі фітосанітарного сертифіката, виданого державним інспектором з карантину рослин у місцях відвантаження деревини та виробів з неї, із зазначенням їх походження та адреси закордонного вантажоотримувача. Фітосанітарний сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та пиломатеріалів, що експортується.

Наказ набрав чинності з 9 вересня 2002 року.


Терміни у цих правилах уживаються у такому значенні:

Лісоматеріали (лісові сортименти) - частини стовбура дерева, що зберегли природню, фізичну та хімічну структуру деревини; використовуються у різних галузях народного господарства.

Пиломатеріали (оброблені лісоматеріали) - бруски, дошки, рейки, планки, шпали, клепка, розпилена фанера та інші деревинні матеріали, отримані шляхом розпилювання.

Пиловочник (округлі лісоматеріали) - колоди і кряжі, що є сировиною для виготовлення пиломатеріалів. Колодами називають довгі, а кряжами - короткі відрізки стовбура, очищені від сучків.

Підкарантинні лісоматеріали та пиломатеріали - матеріали та об'єкти, які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантинні організми.

Підконтрольні лісо- та пиломатеріали - матеріали та об'єкти, що пройшли агломерацію і підлягають фітосанітарному контролю без супроводження фітосанітарних документів.

Фітосанітарний сертифікат - офіційний документ, який засвідчує фітосанітарний стан підкарантинного матеріалу відповідно до фітосанітарних правил і видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера.
Карантинний дозвіл на імпорт (транзит) - документ, що направляється для керівництва та виконання фітосанітарних вимог замовнику підкарантинного матеріалу або його юридичному представнику в Україні, державному інспектору з карантину рослин Республіки Крим, області, державним інспекторам з карантину рослин міст Києва та Севастополя, куди надходить підкарантинний матеріал.

Карантинний сертифікат - документ, що видається Державною службою з карантину рослин України, містить інформацію про фітосанітарний стан продукції рослинного походження, вирощеної в зонах особливого карантинного режиму, яка підлягає перевезенню всередині країни та яка перетинає державний кордон і визначає умови заготівлі, вивезення, перевезення, зберігання, переробки, реалізації та її використання.

Партія деревини та виробів з неї - це кількість однорідного матеріалу, що призначений для одночасного приймання чи відвантаження та перевозиться за одним транспортним документом, в одному транспортному засобі (вагоні, судні, баржі, автотранспортному засобі, у контейнері або іншому транспортному засобі) та посвідчується одним фітосанітарним (карантинним) сертифікатом.

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама