Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Р о з д і л  VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить
цьому Кодексу.

3. Існуючі до набрання чинності цим Кодексом поділ лісів за
категоріями захисності та відповідний режим ведення лісового
господарства не можуть бути змінені до затвердження в
установленому порядку відповідних нормативно-правових актів,
передбачених цим Кодексом.

4. Спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів,
видані до набрання чинності цим Кодексом, діють до завершення
терміну, на який вони були видані.

5. До одержання в установленому порядку державними
лісогосподарськими підприємствами державних актів на право
постійного користування земельними лісовими ділянками,
документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є
планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.

6. Внести до Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27;
2004 р., N 7, ст. 57) такі зміни:

1) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами,
провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища та лісового
господарства";

2) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:

"1. До земель іншого природоохоронного призначення належать
земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають
особливу наукову цінність";

3) пункт "б" частини другої статті 55 виключити;

4) назву та частину першу статті 57 викласти в такій
редакції:

"Стаття 57. Використання земель лісогосподарського
призначення

1. Земельні ділянки лісогосподарського призначення за
рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування надаються в постійне користування спеціалізованим
державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим
державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям,
у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового
господарства";

5) у частині першій статті 58:

пункт "а" доповнити словами "не зайнятими лісами";

пункт "б" доповнити словами "крім земель, зайнятих лісами";

6) у пункті "в" частини першої статті 90 слово
"сільськогосподарську" виключити;

7) у частині першій статті 95:

у пункті "б" слово "сільськогосподарську" виключити;

у пункті "в" слова "лісові угіддя" замінити словом "ліси";

8) у частині третій статті 122:

у пункті "б" слова "лісового і" виключити;

пункт "в" доповнити словами "крім випадків, визначених
частиною сьомою цієї статті";

9) у статті 149:

у частині п'ятій:

у пункті "б" слова "лісового і" виключити;

пункт "в" доповнити словами "крім випадків, визначених
частиною дев'ятою цієї статті";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки
державної власності, які перебувають у постійному користуванні, -
ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб,
ліси площею понад 1 гектар для нелісогосподарських потреб, а також
земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного
призначення, крім випадків, визначених частинами п'ятою - восьмою
цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу";

10) частину сьому статті 151 після слова "природоохоронних"
доповнити словами "територіальних органів виконавчої влади з
питань лісового господарства";

11) статтю 162 після слова "сільськогосподарського" доповнити
словами "і лісогосподарського";

12) у статтях 19, 22, 25, 55, 56, 57, 83, 84, 162, назві
глави 11 слова "лісовий фонд" в усіх відмінках замінити словами
"лісогосподарського призначення" у відповідних відмінках.

7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Кодексом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають
із цього Кодексу;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Кодексом;

3) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим
Кодексом;

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Кодексом, а також перегляд і
скасування тих нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Кодексу.

8. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Кодексом.


Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 21 січня 1994 року
N 3852-XII

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
iec-expo.com.ua
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
galexpo.com.ua
galexpo.com.ua
agroexpo.in.ua/biotoplivo
тут може бути ваша реклама