Довідник деревообробника — Wood-Info.org

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань деревообробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформаційно-довідковий характер.

Iнкотермс 2000

ИНКОТЕРМС 2000

В течение процесса редактирования, который занял примерно два года, Международная торговая палата постаралась привлечь широкий круг работников мировой торговли, представленных различными секторами в национальных комитетах, через посредство которых работает Международная торговая палата, к высказыванию своих взглядов и откликов на последующие проекты. Было в самом деле приятно видеть, что этот процесс редактирования вызвал намного больше откликов со стороны пользователей во всем мире, чем любая из предыдущих редакций Инкотермс. Результатом этого диалога явились Инкотермс 2000, в которые, как может показаться, в сравнении с Инкотермс 1990 внесено незначительное количество изменений. Понятно, однако, что Инкотермс теперь признаны во всем мире, и поэтому Международная торговая палата решила закрепить это признание и избегать изменений ради самих изменений. С другой стороны, были приложены значительные усилия для обеспечения ясного и точного отражения практики торговли формулировками, используемыми в Инкотермс 2000. Кроме того, значительные изменения были внесены в две области:

  • таможенную очистку и осуществление таможенных платежей по терминам FAS и DEQ;
  • обязанности по погрузке и разгрузке по термину FCA.

Все изменения, существенные и формальные, были сделаны на основе тщательных исследований среди пользователей Инкотермс. Особое внимание было уделено запросам, полученным с 1990 года Группой экспертов Инкотермс, организованной в качестве дополнительной службы для пользователей Инкотермс.


EXW
EX Works ( ... named place)
Франко завод ( ...назва місця)
Термін Франко завод означає, що продавець вважається виконавшим свої обов'язки по постачанню, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі і т.п.). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту. Даний термін покладає, таким чином, мінімальні обов'язки на продавця, і покупець повинний нести усі витрати і ризики в зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язку по навантаженню товару на місці відправлення і ніс усі ризики і витрати за таке відвантаження, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу. Цей термін не може застосовуватися, коли покупець не в змозі виконати прямо чи побічно експортні формальності. У цьому випадку повинний використовуватися термін FCA, за умови, що продавець погодиться нести витрати і ризики за відвантаження товару.


FCA
Free Carrier (...named place)
Франко перевізник (...назва місця)
Термін Франко перевізник означає, що продавець доставить минулий митне очищення товар зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по навантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо постачання здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. Під словом Перевізник розуміється будь-яке обличчя, що на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити чи забезпечити перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водяним транспортом чи комбінацією цих видів транспорту. Якщо покупець довіряє іншому обличчю, що не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається виконавшим свої обов'язки по постачанню товару з моменту передачі його даному обличчю.


FAS
Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Франко уздовж борта судна (... назва порту відвантаження)
Термін Франко уздовж борта судна означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі чи на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати і ризики втрати і ушкодження товару повинний нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. ЦИМ ДАНЕ ВИДАННЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВИДАНЬ ІНКОТЕРМС, У ЯКИХ ОБОВ'ЯЗОК ПО МИТНОМУ ОЧИЩЕННЮ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ПОКЛАДАВСЯ НА ПОКУПЦЯ. Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язку по митному очищенню товару для експорту, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водяним транспортом.


FOB
Free On Board (... named port of shipment)
Франко борт (... назва порту відвантаження)
Термін Франко борт означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати і ризики чи втрати ушкодження товару повинний нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водяним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, варто застосовувати термін FCA.


CFR
Cost and Freight (... named port of destination)
Вартість і фрахт (... назва порту призначення)
Термін Вартість і фрахт означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в названий порт призначення, ОДНАК, ризик втрати чи ушкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. За умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водяним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, варто застосовувати термін CPT


CIF
Cost, Insurance and Freight (... named port of destination).
Вартість, страхування і фрахт (...назва порту призначення).
Термін Вартість, страхування і фрахт означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, АЛЕ ризик втрати чи ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. Однак, за умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати й ушкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування й оплатити страхові внески. Покупець повинний брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIF, від продавця потрібно забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинний або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам ужити заходів по висновку додаткового страхування. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водяним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, варто застосовувати термін CIP.


CIP
Carriage and Insurance Paid Те (... named place of destination)
Фрахт/перевезення і страхування оплачені до (...назва місця призначення)
Термін Фрахт/перевезення і страхування оплачені до означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, зв'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати до доставки в такий спосіб товару. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинний брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинний або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам ужити заходів по висновку додаткового страхування. Під словом перевізник розуміється будь-яке обличчя, що на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому чи організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водяним транспортом чи комбінацією цих видів транспорту. У випадку здійснення перевезення в пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого перевізника. За умовами терміна СІР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.


DAF
Delivered At Frontier (... named place)
Постачання до границі (... назва місця постачання)
Термін Постачання до границі означає, що продавець виконало постачання, коли він надав нерозвантажений товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для імпорту на прибулому транспортному засобі в розпорядження покупця в названому пункті чи місці на границі до надходження товару на митний кордон суміжної країни. Під терміном границя розуміється будь-яка границя, включаючи границю країни експорту. Тому, дуже важливо точне визначення границі шляхом указівки на конкретний пункт чи місце. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язку по розвантаженню товару з прибулого транспортного засобу і ніс усі ризики і витрати за таке розвантаження, те це повиннао бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, коли товар поставляється до сухопутної границі. Якщо постачання буде мати місце в порту призначення, на борті судна, або на пристані, то варто застосовувати терміни DES чи DEQ.


DES
Delivered Ex Ship (... named port of destination)
Постачання із судна (... назва порту призначення)
Термін Постачання із судна означає, що продавець виконав постачання, коли він надав не минуле митне очищення для імпорту товар у розпорядження покупця на борті судна в названому порту призначення. Продавець повинний нести усі витрати і ризики по доставці товару в названий порт призначення до моменту його розвантаження. Якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе видатки і ризики по вивантаженню товару, повинний застосовуватися термін DEQ. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським чи внутрішнім водяним транспортом чи у змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на судні.


DEQ
Delivered Ex Quay (... named port of destination)
Постачання з пристані (... назва порту призначення)
Термін Постачання з пристані означає, що продавець виконав свої обов'язки по постачанню, коли товар, що не пройшов митне очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на пристані в названому порту призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, зв'язані з транспортуванням і вивантаженням товару на пристань. Термін DEQ покладає на покупця обов'язок митного очищення для імпорту товару, також як і сплату податків, пошлин і інших зборів при імпорті. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе всі чи частина витрат по імпорті товару, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським чи внутрішнім водяним чи транспортом у змішаних перевезеннях, коли товар вивантажується із судна на пристань у порту призначення. Однак, якщо сторони бажають включити в обов'язку продавця ризики і витрати, зв'язані з переміщенням товару з пристані в інше місце (склад, термінал і т.д.) у порту, або за межами порту, повинні бути використані терміни DDU і DDP.


DDU
Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)
Постачання без оплати мита (... назва місця призначення)
Термін Постачання без оплати мита означає, що продавець надасть не минуле митне очищення і нерозвантажений із прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, зв'язані з транспортуванням товару до цього місця, за винятком (якщо це буде потрібно) будь-яких зборів, що збираються для імпорту в країні призначення (під словом збори тут маються на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних податків і інших зборів). Відповідальність за такі збори повинні нести покупець, також як і за інші витрати і ризики, що виникли в зв'язку з тим, що він не зміг вчасно пройти митне очищення для імпорту. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе ризики і витрати по митному очищенню, також як і частина витрат по імпорті товару, те це повиннео бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу. Відповідальність, ризики і витрати за вивантаження і перегрузку товару залежать від того, під чиїм контролем знаходиться обране місце постачання. Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але коли постачання здійснюється на борті чи судна на пристані в порту призначення, то варто застосовувати терміни DES чи DEQ.


DDP
Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)
Термін Постачання з оплатою мита означає, що продавець надасть минулий митне очищення і нерозвантажений із прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, зв'язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом збори тут маються на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних податків і інших зборів). У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP припускає максимальні обов'язки продавця. Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії. Якщо сторони погодилися про виключення з зобов'язань продавця деяких з витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додаткову вартість - ПДВ), це повиннео бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу. Якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе всі ризики і витрати по імпорті товару, варто застосовувати термін DDU. Даний термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але, коли постачання здійснюється на борті судна чи на пристані в порту призначення, варто застосовувати терміни DES чи DEQ.

Лісовий калькулятор v3.2


Расчёт постава пил. Вкл/выкл подсказку
Диаметр бревна см
Центр постава A мм
Полотно пилы мм
Уширение на сторону мм
X — проставка, мм
C — толщина доски, мм
Y — ширина доски, мм
 
Х
C
Y
1
2
3
4
5
6
7

Ширина постава ХХХ.Х ММ
Смещение постава S ХХХ.Х ММ
Горбыль Z ХХХ.Х ММ

  © www.ecodrev.ru

Пропозиціїhttp://www.uabio.org/
www.nltu.org.ua
hptu14.com.ua
yushchyshyn.com.ua
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама
тут може бути ваша реклама